Η επιχείρηση μας ιδρύθηκε το 1989, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο - διανομές ποτών, στην Βαλωρίτου 33 Μυτιλήνης. Το 1992 μεταφέρθηκε στην Παγανή Μυτιλήνης και από εκεί το 1996 στην Αλυσίδα. Το 2003 εγκαταστάθηκε οριστικά σε ιδιόκτητο κτήριο στην Παράκαμψη Μόριας όπου και δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα με Εμπόριο- Διανομές ποτών ,τροφίμων ,χαρτικών, καθαριστικών κ.α.

Our company was founded in 1989 and it dealt with trade - distributions of drinks, in 33 Valoritou st. Mytilene. In 1992 it moved to Pagani Mytilene and then in 1996 in Alisida in the city center. In 2003 it settled in a private building at Parakampsi Moria where it operates until today with Retail-Distribution of liquor, food, charts, cleaning products etc.